Miasto realizuje pilotażowy program dotyczący ograniczenia niskiej emisji.