Zwolnienia chorobowe elektroniczne zyskują na popularności — rozwiązanie to jest bardzo przydatne w sytuacji, gdy pracownik nie może stawić się na wizytę stacjonarną u lekarza. Co jest potrzebne, aby otrzymać zwolnienie L4 elektroniczne? Jak sprawdzić, czy pracownik jest na L4? Jakie dane ma do wglądu pracodawca? Odpowiadamy na wszystkie pytania.

Zwolnienie L4 elektroniczne — co to jest?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie to alternatywa dla klasycznych L4. Podobnie jak zaświadczenie wystawione przez lekarza podczas wizyty stacjonarnej, potwierdzają one niezdolność do pracy w danym okresie. Zwolnienie L4 elektroniczne usprawiedliwia nieobecność pracownika oraz stanowi podstawę do wypłacenia zasiłku chorobowego w wysokości do 80% podstawy wymiaru średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. 

Kto wystawia zwolnienia chorobowe elektroniczne?

Elektroniczne L4 może zostać wystawione przez lekarza dowolnej specjalności, który ma profil na PUE ZUS albo korzysta z zintegrowanej z PUE aplikacji gabinetowej lub upoważnionego przez lekarza asystenta medycznego. Opłatom może podlegać jedynie konsultacja prywatna z lekarzem, która ma na celu potwierdzenie niezdolności do pracy i wystawienie zaświadczenia, nie płaci się za wystawienie zwolnienia lekarskiego online

Co jest potrzebne do zwolnienia lekarskiego?

Zwolnienia chorobowe elektroniczne przysługują jedynie tym osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Jeśli chce z nich skorzystać przedsiębiorca lub ktoś, kto pracuje na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, musi zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia. Wtedy tym, co potrzebne do zwolnienia lekarskiego, jest jedynie NIP zakładu pracy oraz numer PESEL pracownika (lub gdy brak numeru PESEL, seria i numer paszportu). 

Jak sprawdzić, czy pracownik jest na L4? 

Gdy pracownik otrzymał zwolnienie L4 elektroniczne, jego obowiązkiem jest poinformowanie pracodawcy o tym fakcie, osobiście, telefonicznie, faksem lub pocztą internetową. Natomiast nie jest konieczne dostarczanie zwolnienia w formie wydrukowanej. L4 online zostanie przesłane na profil PUE ZUS płatnika oraz do systemu ZUS. Jak sprawdzić, czy pracownik jest na L4, gdy pracodawca nie ma konta PUE ZUS? W takiej sytuacji pracownik musi dostarczyć wydruk potwierdzający zwolnienie lekarskie w ciągu 7 dni od jego otrzymania. 

Jakie dane zawierają elektroniczne zwolnienia lekarskie? 

Zwolnienia chorobowe elektroniczne zawierają informacje niezbędne do tego, aby prawidłowo rozliczyć nieobecność pracownika w zakładzie pracy. Pracodawca może je podejrzeć przez Internet z poziomu konta PUE ZUS lub na wydruku L4. Informacje takie jak konkretna przyczyna nieobecności (kod choroby), są poufne i objęte tajemnicą lekarską — nie zamieszcza się ich na zaświadczeniu. Wgląd w dokumentację medyczną ma jedynie lekarz, natomiast pracodawca nie jest uprawniony do tego, aby wiedzieć, na co choruje pracownik. 
W przypadku zwolnień L4 elektronicznych wystawianych z powodu ciąży jest możliwe niezamieszczanie informacji na temat przyczyny niezdolności do pracy. Wystarczy wniosek kobiety, aby lekarz nie podawał takiej informacji na zwolnieniu lekarskim. Minusem tego rozwiązania jest niższy zasiłek chorobowy. Pracownicy w ciąży przysługuje bowiem 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia, natomiast standardowy zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 80% pensji.

Materiał partnera

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj