Jednym z obowiązków pracodawcy jest rozliczanie czasu pracy kierowcy. Ze względu na specyfikę tego zawodu nawet osoby doświadczone w transporcie mogą jednak mieć z tym problem. Jak zatem wygodnie i efektywnie rozliczać czas pracy?

Czas pracy kierowcy

Rozliczenie czasu pracy kierowcy jest podstawą do naliczenia pensji i diet. Nie służy jednak wyłącznie do ustalania wynagrodzenia kierowcy. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 561/2006 obowiązującego na terenie UE i przepisami o transporcie drogowym, kierowca może prowadzić pojazd przez określoną ilość godzin. Bez rozliczenia czasu pracy przestrzeganie prawa nie byłoby możliwe. Służy ono do ustalania harmonogramów rozkładu pracy i planowania tras. Pozwala również na optymalizację kosztów. Czas pracy kierowcy wylicza się na podstawie starannie prowadzonej ewidencji. Do wykonywania tego zadania zobowiązany jest zatem każdy pracodawca. Za przekroczenie czasu jazdy oraz nieprzestrzeganie obowiązujących przerw mogą zostać nałożone wysokie kary na przewoźnika. Dlatego musi on być na bieżąco ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz znać odpowiedzi na pytania: Jak liczyć czas pracy kierowcy? Ile godzin może pracować kierowca?  Chociaż na terenie całej UE przepisy zostały ujednolicone, to każdy kraj ma dodatkowe wymagania. Stanowi to dodatkową trudność w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy.

Ewidencja czasu pracy kierowcy

Dokumentacja musi zgadzać się z przepisami o czasie dobowym i tygodniowym kierowcy zawodowego. Dlatego uwzględnia się w niej nie tylko czas prowadzenia pojazdu, ale także brak aktywności i wszystkie czynności dodatkowe. Dokumentuje ona czas nieprowadzenia pojazdu, załadunek, rozładunek, przerwę dzienną, dobową, tygodniową, a także czas poświęcony na załatwianie formalności. Pracodawca musi uwzględnić to, czy praca wykonywana jest w święta lub też w godzinach nocnych. Z tego powodu prowadzenie pełnej ewidencji na bieżąco i bezbłędnie jest zadaniem bardzo trudnym.


Jak wygodnie i bezbłędnie rozliczać czas pracy?

Sposobem na bezbłędne prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy jest skorzystanie z pomocy zewnętrznej, wyspecjalizowanej w tym zadaniu firmy, zatrudniającej specjalistów, którzy świadczą kompleksowe usługi z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców. Zewnętrzna pomoc daje gwarancję poprawności i dokładności prowadzonej ewidencji. Firma transportowa nie musi zajmować się już przygotowywaniem dokumentacji, jej sprawdzaniem czy rozliczaniem płac minimalnych kierowców w przewozach międzynarodowych. Dodatkową zaletą jest to, że w każdej chwili można liczyć na merytoryczną pomoc. Przewoźnik nie musi na bieżąco śledzić przepisów w państwach, do których wysyła transport. Otrzymuje analizy i raporty, dzięki którym może precyzyjnie przygotować harmonogram pracy. Jest to zatem nie tylko oszczędność czasu, ale także pieniędzy. Znika przy tym ryzyko przekroczenia przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy i nakładania w związku z nimi kar. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ocrk.pl

Wygodne i efektywne rozliczanie czasu pracy kierowcy jest możliwe z pomocą zewnętrznej, specjalistycznej firmy. Pracodawca dzięki temu ma mniej stresu i nie ryzykuje przekroczenia przepisów.


Materiały partnera

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj