Braki w wyposażeniu sprzętu ratowniczego, by pomóc drugiej osobie w potrzebie,  braki w wozach bojowych, czy konieczność przeprowadzenia remontu remizy. Sprawdzamy, w jaki sposób przyznawane są środki pieniężne przez gminę Sośnicowice dla strażaków ochotników. 
Każda jednostka OSP boryka się z różnymi problemami, nie inaczej jest w powiecie gliwickim. Postanowiliśmy wziąć pod lupę gminę Sośnicowice, do której należy osiem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w których skład wchodzą: Sośnicowice, Trachy, Bargłówka, Smolnica, Kozłów, Rachowice, Sierakowice oraz Tworóg Mały. Spośród wszystkich jednostek, jedynie OSP Trachy należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co nie jest bez znaczenia, bowiem dzięki temu- mają dodatkowe uprawnienia. 

Sprawy finansowe   

Co roku dla wszystkich jednostek OSP przyznawane są środki pieniężne, dzięki którym realizowane są opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. 

- Z tych środków opłacana jest energia elektryczna; pokrywane są koszty związane z ogrzewaniem remiz; ubezpieczenia strażaków, samochodów oraz obiektów; wypłacane są ekwiwalenty za udział w akcji, a także szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną- mówi Bernard Wilczek, zastępca burmistrza w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach.

Oprócz kosztów związanych z utrzymaniem bieżącym realizowane są zakupy sprzętu oraz umundurowania dla wszystkich OSP. Warto podkreślić, że dodatkowo jednostka OSP Trachy otrzymuje środki zewnętrzne z tytułu członkostwa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

Sprawami finansowymi dysponuje Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Sośnicowicach, natomiast gmina nie ingeruje w działania zespołu zarządzającego. W skład zarządu wchodzi po dwóch przedstawicieli każdej jednostki. 

Budżet na realizacje zadań 2021

Budżet każdej jednostki rozdzielany jest według potrzeb poszczególnych OSP, na bieżący rok przewidziano środki w wysokości 1 098 500,00 złotych. W 2021 roku w gminie Sośnicowice zaplanowane inwestycje pochłoną blisko 774 tys. zł. Do zadań można zaliczyć wykonanie kapitalnego remontu budynku OSP Bargłówka, do którego działań będzie należeć termomodernizacja, budowa centralnego ogrzewania oraz remont pomieszczeń, na to zadanie zarezerwowano kwotę 544 tys. Złotych. Ostateczny koszt inwestycji poznamy po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania. Druga, a zarazem ostatnia inwestycja obejmie rozbudowę garażu OSP Rachowice. Realizację tej inwestycji rozłożono na dwa lata, w roku bieżącym zaplanowano wydatek w wysokości 200 tys. zł. Środki na bieżącą działalność OSP w 2021 roku wynoszą 324 500,00 zł.

Minione lata

W latach 2019 – 2020 pozyskano z Państwowej Straży Pożarnej dwa używane samochody gaśnicze do OSP Bargłówka oraz OSP Sierakowice.

- W minionym roku środki finansowe przeznaczone w budżecie gminy dla OSP wyniosły 381 500,00 zł, z czego wykorzystano 300 741,77 zł. W 2020 roku nie prowadzono większych inwestycji, dlatego też wymienione środki były przeznaczone na bieżącą działalność- dodaje Wilczek.

Plany na przyszłość 

Choć w tym roku dwie jednostki mają szansę na zmiany w swoich remizach, to już następne OSP ustawiają się w kolejce. W planach jest wymiana kotła centralnego ogrzewania oraz termomodernizacja budynku OSP Smolnica, a także wykonanie zaplecza sanitarnego w OSP KSRG Trachy. 

Patrycja Cieślok 
wstecz

Komentarze (1) Skomentuj

  • Tomek 2021-03-16 19:27:18
    Dawno nie czytałem nudniejszego tekstu.