Kierunek inżynieria biomedyczna prowadzony przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej uzyskał Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii "Doskonały kierunek − doskonałość w kształceniu na kierunku". Decyzję o przyznaniu certyfikatu podjęło Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej i jest ona efektem wizytacji PKA, która odbyła się w 2022 roku.

O wadze wyróżnienia świadczy fakt, że PKA przyznaje przeciętnie około 20 certyfikatów rocznie, a dotyczy to wszystkich uczelni w Polsce i wszystkich prowadzonych kierunków studiów, związanych z wszystkimi dziedzinami nauk.

Certyfikaty PKA, jedynej instytucji formalnie i prawnie uprawnionej do oceniania kierunków studiów, są przyznawane w czterech kategoriach:

    Doskonały kierunek − doskonałość w kształceniu na kierunku
    Zawsze dla studenta − doskonałość we wsparciu rozwoju studentów
    Otwarty na świat − doskonałość we współpracy międzynarodowej
    Partner dla rozwoju − doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Kierunek inżynieria biomedyczna, prowadzony przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, został wyróżniony w pierwszej kategorii. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej doceniło:  konstrukcję programu studiów: koncepcję, cele kształcenia i efekty uczenia się;  realizację programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się; przyjęcie na studia, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie; kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry; infrastrukturę i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie; politykę jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów.

(mat.pras. Politechnika Śląska)

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj