W marcu bieżącego roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił kolejną edycję konkursu „Inicjatywa sołecka”. To narzędzie ma wspierać sołectwa w realizacji rozmaitych zadań, m.in. w budowie i remontach placów zabaw, chodników, infrastruktury parkingowej, tworzeniu i modernizacji centrów rekreacji i sportu oraz obiektów małej architektury. 
O pomoc finansową sołectwa ubiegają się za pośrednictwem gmin. 

Ogółem w tym roku wpłynęły 234 wnioski, a pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielono 118 zadaniom, na kwotę prawie 3 milionów złotych. W grupie wsparcia znalazły się sołectwa z trzech gmin naszego powiatu: Rudzińca, Toszka i Pilchowic. 

W ubiegłym tygodniu w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie uroczyście podpisano konkursowe umowy. Dokumenty przedstawicielom gmin wręczyli: Beata Białowąs, członek zarządu województwa oraz Bartłomiej Kowalski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

– Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia zgłoszonego przez sołectwo Pławniowice – mówi Krzysztof Obrzut, wójt gminy Rudziniec. – Chodzi o budowę ogólnodostępnej strefy aktywności fizycznej w tej miejscowości. Tworzyć ją będzie siłownia na świeżym powietrzu, składająca się z urządzeń takich, jak wioślarz pojedynczy, drążki gimnastyczne do podciągania, biegacz pojedynczy, trenażer nóg, prasa ręczna, a także trenażer mięśni bicepsa oraz stepper, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na terenie strefy zamontowane zostaną lampy parkowe solarne, jak również ławki oraz stojaki na rowery. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi niemal 75 tys. zł, z czego dofinansowanie w ramach konkursu wyniesie ponad 53 tys. Pławniowicka strefa aktywności będzie już piątym projektem naszej gminy. Cztery wcześniejsze zrealizowane zostały w ramach ubiegłorocznej edycji konkursu „Inicjatywa sołecka”.

Dofinansowanie, w kwocie 15 tys. zł, otrzymała także gmina Pilchowice. 

– W naszym przypadku środki trafią na zagospodarowanie terenu, na którym mieszkańcy Stanicy organizują swoje uroczystości – zarówno imprezy, jak i spotkania plenerowe. Pomoc województwa to doskonałe uzupełnienie dla środków, jakie gmina na ten cel zabezpiecza. Dzięki temu możemy zrobić więcej, a skorzystają mieszkańcy – podsumowuje wójt Maciej Gogulla.

Zarząd województwa śląskiego pozytywnie ocenił również wnioski złożone przez magistrat toszecki, który otrzymał 37 tys. zł dofinansowania. 

– Korzystamy z tych środków kolejny raz – podkreśla Piotr Kunce, zastępca burmistrza gminy Toszek. – W tym roku przeznaczymy je na przedsięwzięcia w trzech sołectwach. W Paczynie zostanie zmodernizowany plac zabaw (21 tys. zł), w Kotulinie doposażymy świetlicę (6 tys. zł), a w miejscowości Kotliszowice odnowimy wiaty przystankowe (10 tys.). To są może drobne przedsięwzięcia, jednak bardzo ważne dla mieszkańców. Cieszymy się, że inicjatywy naszych sołectw spotkały się z aprobatą zarządu województwa. Tą drogą chciałbym też serdecznie podziękować naszym lokalnym liderom – sołtysom za zaangażowanie we wspólną realizację konkursu. To przykład, że w partnerstwie tkwi siła realizacji potrzebnych inicjatyw na terenie naszej gminy. 

(san)
 

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj