Do braci Górnoślązaków. Obchody setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego

Jako syn ludu górnośląskiego, który między wami żył, z wami cierpiał, który na własnej osobie doznał, co to jest brutalność pruska, który własnymi oczyma patrzał, jak jawni i ukryci wrogowie nasi ograbiają lud polski z przyrodzonych praw jego, jak (…) wyzyskują prace Górnoślązaków, tuszę, iż dobrze odczuję i zrozumiem Wasze potrzeby i razem z wami, z dłonią w dłoń, skutecznie walczyć będę za sprawę polską. Mamy wielkie zadanie do spełnienia. Wiecie, że cały naród polski ma oczy zwrócone na nas, Górnoślązaków, i z niecierpliwością wyczekuje chwili wyborów, podczas których czynem zaprzeczyć mamy twierdzeniom naszych wrogów, jakobyśmy nie byli Polakami” – Wojciech Korfanty, Do Moich braci Górnoślązaków. 
więcej

Na Kirchstrasse pustka po synagodze

Najdawniejsza historia Kościelnej/Kirchstrasse ginie w mrokach wieków średnich, ale możemy zakładać, że część działek w tej części miasta znajdowała się najpierw w  majątku książęcym, później zaś (od ok. 1660 r.) w rękach majętnego i potężnego rodu von Welczek, właścicieli Łabęd, którzy darowali grunta pod zabudowę kościołowi albo sprzedawali je miastu. 
więcej

Cacko z gliwickiego rynku

Lata 20.
Liczne pożary ratusza, powodowały równie liczne jego przebudowy. Po tym z 1711 roku odbudował go cech sukienników, w 1714 roku zdjęto hełm wieży, a w 1784 częściowo ją rozebrano, obniżając wysokość - stan ratusza był katastrofalny, więc taki zabieg ratował budowlę. 
więcej

Zaczęło się od małego pęknięcia. O zabytkową konstrukcję podtrzymującą dzwony z katedry zadbali specjaliści

Nieduże uszkodzenia jednej ze ścian, na wysokości komory dzwonnej wieży, dostrzegł inspektor nadzoru zatrudniony przez parafię do kontroli prac remontowych zewnętrznej elewacji katedry. Natychmiast powiadomił proboszcza ks. Bernarda Plucika i zwrócił się do firmy Rduch Bells & Clocks w Czernicy k. Rybnika o wykonanie ekspertyzy oceniającej stan konstrukcji oraz oddziaływań dzwonów na wieżę kościelną. 


więcej