Opracowany przez Muzeum w Gliwicach „Spacerownik” to tylko początek wielkiej opowieści o wyrzeźbionym, górnośląskim modernizmie, o tym, jak różnorodne i wielonurtowe były tendencje sztuki nowoczesnej 1 połowy XX wieku. Preludium tej opowieści stanowi wystawa „Najwyższej próby! Rzeźbiarze i rzeźby 1. połowy XX w. na Górnym Śląsku” – zrealizowana przez Muzeum w Gliwicach i Muzeum Narodowe we Wrocławiu, której kuratorką jest Barbara Andruszkiewicz. Zwiedzać ją można do 13 lutego 2022 roku w Willi Caro.

„Spacerownik” to wynik współpracy dwu Działów Muzeum w Gliwicach – Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego oraz Działu Edukacji i Promocji. Wytypowane w porozumieniu z Barbarą Andruszkiewicz, kurator wystawy „Najwyższej próby! Rzeźbiarze i rzeźby 1. połowy XX w. na Górnym Śląsku”, realizacje zostały sfotografowane i opatrzone notami informacyjnymi. Dodatkowo, w przypadku Gliwic, ponieważ rzeźb pochodzących z naszego miasta jest najwięcej, umieszczone zostały na specjalnej mapie. Oprawę graficzną spacerownika przygotował Lechosław Węglorz. Autorami zdjęć zamieszczonych w ‚”Spacerowniku” są Robert Bartkowski, Ewa Chudyba, Patrycja Gwoździewicz , Marek Klimurczyk, Ryszard Nakonieczny, Rita Śliwa, część fotografii pochodzi także z archiwum Muzeum w Gliwicach.
„Spacerownik” jest bezpłatny, jego egzemplarz można otrzymać w Willi Caro, w godzinach otwarcia Muzeum, a przy okazji zwiedzić wystawę „Najwyższej próby! Rzeźbiarze i rzeźby 1. połowy XX w. na Górnym Śląsku”.

wstecz