Gmina Wielowieś ma się czym chwalić, bowiem uzyskała pierwsze miejsce w powiecie gliwickim, 19 lokatę w województwie śląskim oraz 287 miejsce w Polsce w opracowanym przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk ogólnopolskim rankingu Serwisu Samorządowego PAP, w którym zbadano jakość życia w każdej z 2477 gmin w całym kraju.
Wójt gminy Wielowieś - Ginter Skowronek dzięki przeprowadzonym badaniom pozytywnie patrzy w przyszłość - Wynik jaki gmina uzyskała w rankingu jest dla mnie dużą satysfakcją i nie tylko dla mnie, bo to nie jest tylko i wyłącznie moja zasługa. Na efekty pracują wszyscy, którzy w gminie żyją, udzielają się i pracują. To także potwierdzenie na to, że w gminie nie jest tak źle, jak niektórzy twierdzą. Choć była obawa, że gmina się wyludni, to jednak coraz więcej osób kupuje nieruchomości, buduje się i osiedla na stałe. Działki, które jeszcze do niedawna przez lata czekały na nowych właścicieli, w tym roku został wszystkie wykupione, to dowód na to, że ludzie chcą tutaj żyć i mieszkać – podkreśla.
 
Każda z gmin została przebadana pod kątem prawie pięćdziesięciu różnych wskaźników szczegółowych, które nawiązują do doświadczeń klasyfikacyjnych polskiej przestrzeni i gmin. W rankingu zostały uwzględnione między innymi: warunki mieszkaniowe, dostępność do opieki zdrowotnej, jakość edukacji szkolnej, infrastrukturę wodociągową, czy atrakcyjność migracyjno – osadniczą. Badania mają ukazać jakość życia mieszkańców, gdzie bierze się „typową” polską rodzinę, a także gospodarstwo domowe, tj. rodzinę składającą się z rodziców i dzieci w trakcie nauki szkolnej, ale mającą też dziadków posiadających własne i odrębne gospodarstwo domowe. Jakość życia mieszkańca gminy obejmuje wszystkie najważniejsze jego sfery, a mowa o zamieszkaniu, pracy, a także spędzaniu wolnego czasu (zarówno w miejscu zamieszkania lub poza nim), edukację, rozrywkę, czy kontakty towarzyskie.
Patrycja Cieślok 
 
wstecz