Od 4 lutego obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach pełni inspektor Marek Nowakowski – dotychczasowy komendant miejski w Gliwicach.

Ten awans to efekt doskonałej oceny służby tego doświadczonego oficera oraz bardzo dobrej oceny pracy gliwickiej policji w ostatnich latach. W ścisłym kierownictwie naszego garnizonu nastąpiły zmiany.
Obowiązki komendanta miejskiego pełni młodszy inspektor Dariusz Fuks, dotychczasowy I zastępca komendanta, któremu tę ważną funkcję powierzył Komendant Wojewódki Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn. Z kolei jego miejsce w hierarchii kierownictwa zajął podinspektor Arkadiusz Pyrkosz. Obowiązki drugiego zastępcy komendanta miejskiego pełnić będzie młodszy inspektor Janusz Górka, który dotychczas kierował II komisariatem.

KMP Gliwice

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj