Ulice w Gierałtowicach zyskają nowoczesną iluminację. Przy ks. Roboty, Parkowej i Dwór zamontowane zostaną lampy typu LED.
Modernizacja oświetlenia obejmuje 65 punktów świetlnych. 30 nowych latarni pojawi się na ul. Dwór, 13 przy ks. Roboty, 12 na Parkowej. 

Wymiana opraw oświetleniowych z energochłonnych sodowych na efektywne LED-owe przełoży się na mniejsze rachunki gminy za oświetlenie oraz redukcję emisji dwutlenku węgla.

Realizację projektu zaplanowano do końca roku. Inwestycja kosztować będzie ponad 111 tys. zł, z czego blisko 95 tys. zostanie pokryte ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

(pik)
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj