Od pierwszego października na terenie Gierałtowic na okrągło dostępne są dwa automatyczne defibrylatory. Obsługa urządzeń jest bardzo prosta, ale każdy mieszkaniec może jeszcze zostać dodatkowo przeszkolony.

Podejrzenie zawału mięśnia sercowego jest sytuacją, w której liczy się każda minuta - od zdarzenia do udzielenia pomocy. Często od szybkiego działania zależy życie osoby poszkodowanej. Mieszkańcy Gierałtowic otrzymali urządzenie, które pozwoli na zdecydowaną reakcję i pomoc do czasu przyjazdu karetki.

Od 1 października, gdy zauważą u siebie niepokojące objawy, mogą skorzystać z automatycznych defibrylatorów. Urządzenia zainstalowano w specjalnych szafkach utrzymujących optymalne parametry - w zimie będą ogrzewane, w lecie wentylowane. Szafki są wyposażone w system alarmowy i znajdują się pod nadzorem wizyjnym. Zostały zamontowane na budynku urzędu gminy przy ul. ks. Roboty 48a w Gierałtowicach oraz w sołectwie Chudów, przy ul. Szkolnej 54, na budynku wielofunkcyjnym.

Urządzenie jest bardzo intuicyjne w obsłudze. W pierwszym kroku bada, czy serce pracuje prawidłowo, czy też doszło do przyspieszenia jego rytmu (migotanie komór). A w razie wykrycia anomalii informuje, sygnałem głosowym i świetlnym, o konieczności defibrylacji. Po uruchomieniu automatycznie instruuje i prowadzi ratownika przez cały algorytm reanimacji - nawet gdy defibrylacji nie potrzeba.

Każdy zainteresowany mieszkaniec gminy może dodatkowo skorzystać ze szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora. Zapisy przyjmuje urząd gminy pod numerem tel. 32 301 13 85 lub drogą elektroniczną: gzr@gierałtowice.pl 

Szkolenia zaplanowano w soboty, w grupach 16-osobowych, w wymiarze ośmiu godzin.

W przyszłości gmina przewiduje zakup defibrylatorów dla pozostałych dwóch sołectw.

(pik)

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj