To projekt realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Celem programu jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Program kierowany jest zarówno do szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Zgodnie z harmonogramem konkursu, najpóźniej do końca maja 2023 roku z wybranymi placówkami zostaną podpisane umowy, a na początku czerwca rozpoczną się prace wykonawcze. Na terenie każdego powiatu w całej Polsce powstaną co najmniej dwie pracownie szkolne: przyrodnicza oraz dotycząca odnawialnych źródeł. Łącznie zostanie utworzonych 760 ekopracowni.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach właśnie rozstrzygnął dziewiątą edycję konkursu. Ze 188 zgłoszeń, które w tym roku nadesłano, jury wyłoniło 79 najbardziej ciekawych i wartościowych projektów zielonych pracowni. Na ich realizację szkoły z otrzymają łącznie prawie 940 tys. zł.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2023” skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego, z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu.

Taka pracownia powstała w 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach. Proces jej powstawania podzielono na dwa etapy: remont i modernizację sali ( to budżetu szkoły) oraz wyposażenie w meble oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowane z WFOŚ

Realizując przedsięwzięcie w ramach działań własnych, w nowo wyremontowanym pomieszczeniu zamontowane zostały blaty z nitką wodno-kanalizacyjną oraz elektryką jako stanowiska uczniowskie do prac laboratoryjnych. Pracownię pomalowano, wymieniono podłogi na nowe. Na tylnej ścianie pracowni powstał system zielonej ściany składający się z 72 doniczek wraz z systemem nawadniania i odprowadzenia nadmiaru wody. Pracownię wyposażono w nowoczesny sprzęt: ekran multimedialny, wraz z laptopem i drukarką wielofunkcyjną.

Dzięki tak wyposażonej Zielonej pracowni szkoła prowadzi zajęcia dla uczniów ale także warsztaty i otwarte zajęcia dla gliwiczan. W nowo otwartej pracowni prowadzona będzie również innowacja przyrodnicza, warsztaty przyrodnicze i edukacyjne, doświadczenia oraz lekcje pokazowe zarówno dla uczniów naszej placówki jaki i mieszkańców Gliwic. Od lutego szkoła realizuje 80-godzinnego cyklu warsztatów przyrodniczych dla mieszkańców Gliwic, realizowanych w ramach projektu „Aktywne Zatorze 3”, który uzyskał dofinansowanie z funduszy Budżetu Obywatelskiego miasta Gliwice na rok 2023.

Z pracowni będą również korzystać oddziały przedszkolne, wchodzące w skład ZSP12 w Gliwicach podczas zajęć ekologicznych i przyrodniczych.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj