Nie chcą prezentów, wolą pomagać

Z ciekawą inicjatywą wystąpili nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach - już kolejny rok organizują zbiórkę na cele charytatywne. 
1 więcej

Zespół Szkół Łączności - praktyki w UE

Zespół Szkół Łączności w Gliwicach 16 września 2021r. kończy realizację kolejnego projektu pt. EUROPEJSKIE PRAKTYKI W ZSŁ DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI, nr umowy - POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049371 w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 
więcej

Pyskowicka szkoła na medal!

Fot. UM Pyskowice
Znane są wyniki porównawcze zdawalności matur w skali całego kraju. Jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie pyskowicka „Konopnicka" osiągnęła bardzo dobry poziom 89 proc., co plasuje ją powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. 
1 więcej