Przedstawiciele gmin powiatu gliwickiego spotkali się na terenie szkółki leśnej w Rachowicach, prowadzonej przez Nadleśnictwo Rudziniec. Tematem wiodącym była sytuacja finansowa w obliczu epidemii. Wiadomo już, że z jej powodu zmalały dochody, a samorządy poniosły dodatkowe wydatki. Nie wiadomo jednak, jakie jeszcze konsekwencje ekonomiczne pociągnie za sobą koronawirus. 
– Nie ma żadnych pewnych danych, które pozwoliłyby racjonalnie zaplanować dalszą część budżetu na ten rok czy lata następne – mówił wójt gminy Wielowieś Ginter Skowronek. – W tej sytuacji ważne jest baczne przyglądanie się zarówno dochodom, jak i wydatkom samorządów, by można elastycznie reagować na zmieniające się warunki, wynikające z konsekwencji ekonomicznych, jakie pociąga za sobą epidemia. 

Omówiono także sytuację epidemiczną oraz obecne funkcjonowanie ochrony zdrowia i sanepidu. Powiat gliwicki jest autorem rozwiązania zapewniającego mieszkańcom przebywającym na kwarantannie lepsze możliwości terminowego pobrania wymazów. Wykonywane są one w dwóch powiatowych szpitalach – w Knurowie i Pyskowicach. Pobiera je także tzw. wymazobus, początkowo opłacany przez powiat – obecnie jego obsługę zapewnia knurowski szpital. 

Jak podkreślił starosta Waldemar Dombek, powiat gliwicki włączył się w organizację systemu pobierania wymazów, by wspomóc bardzo obciążony pracą sanepid, a tym samym skrócić czas oczekiwania na testy osobom poddanym kwarantannie. 

Spotkanie zakończyło się wspólnym sadzeniem lasu. Wzięli w nim udział samorządowcy oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec Wiesław Kucharski. Posadzili jabłonie i grusze w Rachowicach. 
– Specjalnie wybrałem drzewa owocowe, bo w tutejszej szkółce leśnej tworzymy pasiekę edukacyjną – wyjaśnił nadleśniczy. – Drzewa te, kwitnąc w maju, dadzą cenne pożywienie pszczołom. 

(san) 

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj