Dr inż. Marcelina Jureczko z Centrum Biotechnologii i Katedry Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska.

Otrzymała ją za pracę „Badania ekotoksyczności wybranych leków cytostatycznych i możliwości wykorzystania grzybów do ich usuwania”. Promotorem  była dr hab. inż. Wioletta Przystaś, prof. PŚ.  

– W mojej pracy doktorskiej zajęłam się tematem toksyczności wybranych leków przeciwnowotworowych obecnych w wodach oraz dokonałam oceny przydatności wytypowanych gatunków grzybów do usuwania tych substancji ze środowiska – powiedziała dr  Jureczko.

Naukowczyni jako pierwsza na świecie osoba dowiodła, że biomasa grzybów może być stosowana docelowo jako efektywny sorbent badanych substancji. – W mojej pracy za nowatorskie dokonania badawcze uważam także poszerzenie w znaczący sposób danych o toksyczności cytostatyków,  poprzez ustalenie wpływu na środowisko nigdy wcześniej kompleksowo nie przebadanych leków oraz wykazanie przydatności grzybów białej zgnilizny drewna do usuwania cytostatyków ze środowiska na drodze sorpcji i biologicznej degradacji. Udowodniłam, że procesowi biodegradacji cytostatyków przez grzyby towarzyszy ich detoksykacja – dodała laureatka.

Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii - wyróżniająca się rozprawa doktorska otrzymało 25 osób z całej Polski.

Dr  Jureczko jest związana z Katedrą Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz z Centrum Biotechnologii PŚ. Jest kierownikiem grantu „Badania możliwości wykorzystania grzybów białej zgnilizny drewna do usuwania leków cytostatycznych na przykładzie: bleomycyny i winkrystyny”. W Hiszpanii odbyła także staż zagraniczny, w prestiżowej  Institute of Environmental Assessment and Water Research, Spanish Council for Scientific Research (Barcelona), zajmującej 21 miejsce w rankingu SCImago. W trakcie stażu dokonywała identyfikacji produktów transformacji leków cytostatycznych w próbkach poprocesowych traktowanych przez grzyby.

(mat.pras. Politechnika Śląska)
 

Galeria

wstecz

Komentarze (1) Skomentuj

  • docent 2023-01-18 10:45:15

    Gratulacje dla pani doktor. Dlaczego w artykule ani raz nie powiedziano gdzie ta uczelnia się mieści. Czy tak trudno napisać Pol.Śl. w Gliwicach. Inne miasta chwalą się swoimi uczelniami. Przecież tygodnik nazywa się N.Gliwickie i moim zdaniem powinien promować Gliwice. A może siedziba Politechniki będzie przeniesiona do innego miasta i stąd te niedopowiedzenia?