Muzeum w Gliwicach otrzymało ministerialne dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu badawczo-wydawniczego, tematem którego będzie Wilcze Gardło.

Głównym założeniem jest opublikowanie katalogu (papierowego oraz publikacji on-line) dotyczącego Wilczego Gardła - dawnego osiedla, dziś dzielnicy miasta Gliwice, któremu poświęcona będzie wystawa prezentowana w 2024 i 2025 roku na Zamku Piastowskim, filii Muzeum w Gliwicach. Zgromadzony materiał to jedyne tak pełne przedstawienie tematu - historii wybudowanego w okresie Trzeciej Rzeszy osiedla, tworzonego z myślą o SA-mannach i ich rodzinach, które po wojnie stało się domem dla reemigrantów i repatriantów polskich. Katalog zawierać będzie teksty przygotowane w oparciu o źródła i materiały archiwalne, materiał dokumentacyjny oraz zdjęciowy, a także prezentację rezultatów kilkuletnich badań antropologicznych, prowadzonych wśród lokalnej ludności. Poruszy problematykę tożsamości pogranicza oraz trudności reemigracji powojennej. Katalog będzie uzupełnieniem i poszerzeniem muzealnej wystawy czasowej. Projektowi towarzyszyć będą działania promocyjne oraz edukacyjne.

Zadanie „Katalog wystawy o gliwickim Wilczym Gardle” realizowane będzie w ramach programu rządowego „Wspieranie działań muzealnych”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Całkowity koszt zadania za lata 2024-2025 wyniesie 95 600 zł, z czego dofinansowanie MKiDN stanowi 71 500 zł (37 500 zł na 2024 r. i 34 000 zł na 2025 r.).

Planowana wystawa i dofinansowany katalog będą stanowiły kontynuację działań poświęconych Wilczemu Gardłu, które otworzą tegoroczne Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Kolejna edycja, zaplanowana na 21 i 22 września, przeniesie nas do tej szczególnej dzielnicy i zachęci do spacerów i rozmów o dziedzictwie, także tym trudnym.

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj