Diecezjalna Szkoła Muzyczna II stopnia w Gliwicach (DSM II st.) działa od 2018 r. i jest kontynuatorką założonej w 2002 r. Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II stopnia.

Prowadzona przez Diecezję Gliwicką placówka to szkoła publiczna, nadzorowana i wspófinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nauka w szkole jest bezpłatna, a jej uczniowie otrzymują legitymacje szkolne oraz świadectwa. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do DSM II st. muszą w danym roku kalendarzowym kończyć co najmniej 10 lat i nie mogą przekraczać 23 roku życia. Mogą wybrać jedną z dwu proponowanych specjalności: instrumentalistykę (gra na organach) lub wokalistykę (śpiew solowy). W przypadku instrumentalistyki nauka trwa 6 lat, a wokalistyki - 4. Nauka w specjalności instrumentalistyka przygotowuje ponadto do pełnienia funkcji organisty kościelnego, zaś w specjalności wokalistyka  do funkcji kantora. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i nie kolidują z nauką w szkole ogólnokształcącej. Kadrę nauczycielską tworzą wykwalifikowani i doświadczeni pedagodzy. Szkoła szczyci się bogatym instrumentarium.

Absolwenci DSM II st., oprócz państwowego dyplomu ukończenia szkoły muzycznej II stopnia, otrzymują także dyplom muzyka kościelnego.
Szkoła wykształciła wielu znakomitych muzyków kościelnych, którzy działają w parafiach diecezji gliwickiej oraz poza jej terytorium. Wielu absolwentów ukończyło akademie muzyczne lub aktualnie studiuje na wyższych uczelniach muzycznych w kraju i za granicą.

Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach (SMK) zostało powołane dekretem Biskupa Gliwickiego w 1996 r. i prowadzone jest przez Diecezję Gliwicką.
Nauka trwa zasadniczo 5 lat. Do SMK przyjmowani są kandydaci w każdym wieku. Osoby lepiej zaawansowane muzycznie mogą rozpocząć naukę od roku drugiego. Dla kandydatów po średniej szkole muzycznej lub po akademii muzycznej możliwa jest realizacja tzw. indywidualnego toku kształcenia, który trwa 2 lub 3 lata, a polega na uzupełnieniu przez kandydatów swojego dotychczasowego wykształcenia muzycznego o przedmioty niezbędne w praktyce organistowskiej. Program nauczania realizowany jest w dwóch zasadniczych kierunkach: praktycznym i teoretycznym.

Zajęcia grupowe odbywają się raz w tygodniu, a lekcje indywidualne z organów i akompaniamentu liturgicznego ustalane są z nauczycielem prowadzącym. 
Dyplom ukończenia Studium Muzyki Kościelnej uprawnia do podjęcia pracy na stanowisku organisty kościelnego.
Studium Muzyki Kościelnej oferuje również 2-letni kurs podyplomowy w specjalnościach:  organy, improwizacja organowa, organowy akompaniament liturgiczny, śpiew solowy. Jest on adresowany głównie do absolwentów Studium i DSM II st., którzy pragną nadal rozwijać swoje umiejętności. Słuchacze mogą również uczęszczać na chór lub na dowolne zajęcia grupowe w SMK.

Przy SMK działa Ognisko Muzyczne, które kształci dzieci i młodzież w zakresie gry na fortepianie. Na odbywające się raz w tygodniu zajęcia mogą uczęszczać uczniowie od 7 roku życia. Dla chętnych możliwe są dodatkowe zajęcia umuzykalniające. 
Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu zaawansowania w grze na fortepianie możliwe jest kontynuowanie nauki w SMK lub DSM II st.

Osoby zainteresowane nauką w naszych szkołach zapraszamy na Dzień Otwarty: 12 maja br. w godz. 16.30 do 19.00. 

Egzaminy wstępne na rok szkolny 2023/2024 odbędą się: 
- dla specjalności wokalistyka -  w piątek 16 czerwca, 
- dla specjalności instrumentalistka (organy) - w sobotę 17 czerwca. 
Dokumenty należy złożyć do dnia 12 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje na stronie: dsm.kuria.gliwice.pl lub pod numerami tel. 32 230 78 75, 608 048 944.

Materiał partnera
 

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj