Są to: dr Dorota Babilas z Wydziału Chemicznego, dr Małgorzata Włodarczyk-Biegun z Centrum Biotechnologii, mgr inż. arch. Agata Gąsowska-Kramarz - absolwentka Wydziału Architektury oraz dr Witold Adam Ogierman z Wydziału Mechanicznego Technologicznego. 

Laureaci zostali wyłonieni przez ekspertów reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe. Przy ocenie wniosków największą wagę przykładano do wymiernych efektów działalności naukowej młodego naukowca w postaci publikacji naukowych oraz zastosowań praktycznych wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych. - Stypendium otrzymałam za badania nad zastosowaniem procesów membranowych do odzysku metali przejściowych i cieczy jonowych, które zostały potwierdzone publikacjami w prestiżowych czasopismach naukowych o wysokim współczynniku oddziaływania m.in. Chemical Engineering Journal oraz Separation and Purification Technology. Ponadto docenione zostało kierowanie projektem naukowym oraz współpraca z przemysłem – wyjaśniła dr Dorota Babilas, która stypendium otrzymała w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna.

 


Za swoje osiągnięcia nagrodzeni naukowcy przez 3 lata będą otrzymywali wsparcie w wysokości 5 390 zł miesięcznie. Jednak, jak podkreślają, najważniejsze jest docenienie ich pracy.

 

 

Stypendium w dziedzinie inżynierii biomedycznej przypadło dr Małgorzacie Włodarczyk-Biegun z Centrum Biotechnologii. Otrzymała je za prace badawcze z zakresu inżynierii tkankowej, biomateriałów oraz druku 3D publikowane w międzynarodowych czasopismach, a także za liczne wystąpienia na międzynarodowych konferencjach oraz kierowanie projektami badawczymi. Eksperci docenili także międzynarodowe nagrody, jakie otrzymała dr Włodarczyk-Biegun i jej mobilność międzynarodową. Z kolei dr. Witolda Ogiermana doceniono w dziedzinie inżynierii mechanicznej. – W moim przypadku największy wpływ na ocenę wniosku miały publikacje w czasopismach naukowych, dodatkowe znaczenie miał fakt kierowania projektem badawczym oraz współautorstwo patentu – powiedział dr Ogierman.

 

W tegorocznej edycji konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców wpłynęło 1719 wniosków. Przyznano je 215 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Wnioski były oceniane przez zespół doradczy, w skład którego weszli eksperci reprezentujący wszystkie 47 dyscypliny naukowe i artystyczne. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczy blisko  42 mln zł.

 

W dziedzinie Architektura i Urbanistyka stypendium otrzymała mgr inż. arch. Agata Gąsowska-Kramarz doktorantka Wspólnej Szkoły Doktorskiej na Politechnice Śląskiej. – Swoją pracę naukową swoiście przekładam z pracą zawodową. Jestem czynnym członkiem izby architektów oraz izby inżynierów budownictwa. Praca zawodowa i realizowane projekty architektoniczne pozwalają mi na synergiczne łączenie roli architekta i konstruktora z rolą architekta-naukowca. Poruszana tematyka obejmuje projektowanie architektury mieszkaniowej i użyteczności publicznej w zakresie wyodrębniania metod systemowej kwalifikacji oraz kształtowania przestrzeni obiektów – dodała.   

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj