Egipskie ciemności panują przy ul. Omańkowskiej w Żernikach. Mieszkańcy i rada dzielnicy od dłuższego czasu starają się przekonać Urząd Miasta o konieczności zamontowania w tym miejscu latarni oraz wybudowania chodnika. Z prośbą o interwencję zwrócili się do naszej gazety.

Widać, że nic nie widać

Na części drogi nie ma chodnika i mieszkańcy muszą chodzić jezdnią. Dodatkowo w jezdni pozapadały się studzienki, więc kierowcy muszą je omijać. W lecie po obu stronach drogi rośnie kukurydza, dzięki czemu pod domostwa podchodzi zwierzyna – sarny i dziki. W nocy ich nie widać. Mieszkańcy mówią, że wielokrotnie po zmroku przebiegały przez drogę. Dodają, że choć kierowcy jeżdżą ostrożnie, wolniej się już nie da.

Na osiedlu mieszka kilkaset osób. W dużej mierze są to ludzie młodzi, z dziećmi, które tą drogą chodzą do szkoły. Zimą rano i popołudniu jest ciemno. Bez wątpienia są narażone na niebezpieczeństwo.

- Jako radny dzielnicy, wraz z innymi radnymi wielokrotnie pisaliśmy pisma w tej sprawie – wyjaśnia Grzegorz Jasik, rady dzielnicy Żerniki. - W odpowiedzi przekonywano nas, że nie ma tam możliwości zrobienia chodnika i oświetlenia na części drogi (na odcinku ok. 100 m), ponieważ trzeba by był odkupić od prywatnych właścicieli część ich posesji. W pewnym momencie doszło nawet do pewnego kompromisu i miasto zgodziło się podzielić inwestycję na etapy. W pierwszym etapie oświetlenie miałoby zostać wykonane do granicy ze wspomnianymi posesjami. Obiecano nam wpisanie inwestycji do planu. Miała czekać w kolejce do realizacji. Czujemy jednak, że tym nas zbyli. Mijają kolejne dwa lata, a my posyłamy nowe pisma z pytaniem, czy coś w tej sprawie się dzieje. Nie otrzymaliśmy jednak żadnej sensownej odpowiedzi – podkreśla Jasik.

Miasto odpowiada – ale czy to wystarczy?

O odpowiedź w sprawie możliwej budowy oświetlenia i chodnika na Omańkowskiej poprosiliśmy i my. Odesłał ją do nas rzecznik prezydenta, Łukasz Oryszczak.

- Istniejące oświetlenie na ul. Omańkowskiej stanowi własność firmy Tauron Nowe Technologie S.A. Ponieważ nie jest ono rozmieszczone na całej długości pasa drogowego, budowa oświetlenia na ul. Omańkowskiej ze środków miejskich została umieszczona na liście zadań oczekujących na realizację – napisał. - Ze względu na bieżące ograniczenia finansowe nie jesteśmy w stanie podać informacji o dacie realizacji tej inwestycji. Ze względu na powyższe okoliczności, zwróciliśmy się do firmy Tauron Nowe Technologie S.A. z wnioskiem o rozeznanie technicznych i proceduralnych możliwości zainstalowania na istniejących słupach energetycznych na ul. Omańkowskiej dodatkowych opraw oświetleniowych. Jednocześnie zadeklarowaliśmy pokrycie kosztów energii elektrycznej i bieżących napraw dodatkowego oświetlenia. Otrzymaliśmy informację zwrotną od TNT, że w dniu 3 marca 2023r. dowieszono 6  opraw oświetleniowych na ul. Omańkowskiej od strony ul. Szymanowskiego – tłumaczy rzecznik.

Warto w tym miejscu dodać, że zdjęcie ilustrujące ten tekst wykonane zostało 13 marca.

Rzecznik odniósł się także do możliwości budowy chodnika.

- Ulica Omańkowskiej charakteryzuje się zmienną szerokością pasa drogowego, co uniemożliwia wykonanie normatywnego chodnika o szerokości 2 m na całej długości ulicy. Zarząd Dróg Miejskich dla poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu wykonał (w dostępnym zakresie) utwardzenie pobocza destruktem asfaltobetonowym. Obecny stan nawierzchni - utwardzenia - umożliwia jego użytkowanie – uważa rzecznik.

A dlaczego w innym miejscu można?

Mieszkańcy dziwią się, jak to się dzieje, że Miasto znajduje pieniądze na wymianę oświetlenia przy ul. Tarnogórskiej, gdzie nie brakowało latarni.

- Wycina się dobre oświetlenie, a na naszej ulicy nie można postawić raptem 8 latarni – tym pytaniem kończą przesłaną do nas prośbę o interwencję.

 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj