W przyszłym budynku głównym (służącym do obsługi podróżnych)kończą się roboty związane z wykonaniem elewacji - linie podziałów podkreślono taflami przeziernego szkła. 

Trwa montaż suchej zabudowy oraz płytkowanie w łazienkach, kontynuowane są prace związane z instalacjami wewnętrznymi, trwa podłączanie obiektu do sieci PEC. Zamontowano już windę (wraz z konstrukcją szybu windowego).


W przyszłym budynku pomocniczym (z pomieszczeniami przeznaczonymi pod wynajem) wykonano wylewki cementowe pod posadzki, zamontowano żaluzje akustyczne na dachu, trwają prace związane z wykonaniem elewacji.


Budowlańcy zakończyli montaż konstrukcji stalowej piątego segmentu zadaszeń i tu rozpoczęto montaż pokrycia dachowego. Trwa wykonywanie konstrukcji stalowej ostatniego, szóstego segmentu, rozpoczęto także prace związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na pierwszych wiatach.


W ramach robót związanych z powstawaniem wewnętrznego układu drogowego na terenie Centrum Przesiadkowego kontynuowane są prace przy wykonywaniu poszczególnych warstw nośnych nawierzchni, układaniu krawężników i kostki betonowej. Rozpoczęto także zabudowę płyt granitowych na przyszłych peronach autobusowych. W sąsiedztwie powstającego Centrum, w ciągu ul. Toszeckiej wykonywano roboty ziemne oraz poszczególne warstwy nośne konstrukcji drogi. Przy ul. Tarnogórskiej są już nowe słupy oświetleniowe oraz sygnalizacji świetlnej, wykonano wyspy dla pieszych oraz podbudowy i nawierzchnię asfaltową (bez warstwy ścieralnej) po prawej stronie jezdni. Na lewej stronie jezdni sfrezowano nawierzchnię asfaltową, rozpoczęto demontaż kostki brukowej i roboty ziemne.


W przyszłych przejściach podziemnych na ukończeniu jest montaż ściennych płyt betonowych i układanie granitowych płyt podłogowych, na pochylni stanowiącej dojście do istniejącego tunelu montowane są balustrady, a w nowo projektowanym tunelu rozpoczęto zabudowę sufitów podwieszanych.


W sąsiadującej z kompleksem Centrum Przesiadkowego zabytkowej wieży ciśnień ułożono docelową hydroizolację na kopule i tynk renowacyjny na elewacji, zamontowano komplet stolarki okiennej i obróbki blacharskie, zdemontowano rusztowanie elewacyjne, wykonano suche zabudowy, zakończono układanie płytek podłogowych i ściennych, ułożono okablowanie energetyczne i strukturalne.

Centrum Przesiadkowe powstające po północnej stronie gliwickiego dworca kolejowego skupi wszystkie środki transportu miejskiego, wpłynie na poprawę komfortu i jakości podróży mieszkańców całego regionu, zwiększy też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców. Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Roboty powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2022 r.


Przebudowę po południowej stronie dworca PKP realizuje Eurovia Polska S.A. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu miasta to ponad 41 mln zł.


Dobiegają końca prace związane z nowym zagospodarowaniem ul. Na Piasku. Pojawią się tam m.in. nowe latarnie oświetlenia ulicznego. Równolegle roboty prowadzone są na ul. Okopowej, gdzie przebudowywana jest sieć uzbrojenia podziemnego na odcinku od dworca PKP w kierunku placu Piastów. Powstają również miejsca parkingowe w obszarze pomiędzy pętlą objazdową przy dworcu a ulicami Okopową i Bohaterów Getta Warszawskiego. Od strony dworca w kierunku placu Piastów układana jest nowa nawierzchnia.


W rejonie placu Piastów prowadzone są prace związane z przebudową sieci cieplnej. Po wschodniej stronie wyspy centralnej placu oraz w jego północnej części (dotychczasowe miejsce postoju autobusów komunikacji miejskiej) realizowane są intensywne roboty związane z przebudową infrastruktury technicznej.
 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj