Pod koniec ubiegłego roku Rada Gminy Pilchowice jednogłośnie uchwaliła budżet na 2019 rok. Prognozowane dochody ogółem, przyjęto w wysokości 48.881.438 zł, w tym: dochody bieżące 46.805.519 zł, tj. 95,75 %, dochody majątkowe 2.075.919 zł, tj. 4,25 %.


Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 49.992.102 zł, w tym: wydatki bieżące 39.948.363 zł, tj. 79,91%, wydatki majątkowe 10.043.739 zł, tj. 20,09 %.

Na 2019 rok zaplanowane zostały w budżecie między innymi inwestycje takie jak:
 • budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice,
 • projekt budowy chodnika i prze-budowy drogi wojewódzkiej nr 921 od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy,
 • dotacja dla Powiatu Gliwickiego na inwestycję pn. Budowa Kanalizacji deszczowej dla budowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej w Pilchowicach i Leboszowicach,
 • przebudowa dróg gminnych: ul. Bażantów, ul. Sportowa w Stanicy, etap II,
 • przebudowa drogi gminnej, ul. Brzozowa w Żernicy,
 • przebudowa nawierzchni dróg gminnych: ul. Polna, ul. Zalesie w Nieborowicach i ul. Kamienna w Żernicy,
 • przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha-Zalesie w Nieborowicach, etap IV,
 • budowa parkingu wraz z budową łącznika pomiędzy ul. Olchową a ul. L. Miki w Żernicy,
 • termomodernizacja ZSP w Wilczy,
 • rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy,
 • budowa Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach,
 • realizacja Programu Ograniczenia Niskiej w celu poprawy jakości powietrza,
 • realizacja Odnawialnych Źródeł Energii w celu poprawy jakości powietrza,
 • budowa oświetlenia: ul. Spokojna w Pilchowicach, ul. Gajowa w Leboszowicach,
 •  dofinansowanie dla mieszkańców do budowy przyłączy kanalizacyjnych,
 • przebudowa boiska sportowego w Stanicy, etap I,
 • rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza.
Ponadto zaplanowano w budżecie dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Sp. z o.o. , w celu umożliwienia budowy kanalizacji w Nieborowicach i Żernicy.

BUDŻET 2019
Największe inwestycje:

Budowa Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach

Inwestycja rozłożona na lata 2019 – 2021. W ramach inwestycji powstanie nowy, klimatyzowany budynek parte-rowy o powierzchni ok. 700 m 2 o dachu dwuspadzistym, zlokalizowany w rejonie Parku Moritza w Pilchowicach. Budynek będzie ogrzewany gazem ziemnym. Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych, wykonanie niezbędnych instalacji sanitarnych, robót wykończeniowych oraz zagospodarowanie terenu wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi.

Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Górniczej 2M w Żernicy

Inwestycja rozłożona na lata 2019 – 2020. W ramach inwestycji powstanie drugie skrzydło przedszkola o powierzchni ok. 400 m 2 zlokalizowana wzdłuż ul. Szafranka. Rozbudowana zostanie kuchnia (z cateringowej na samodzielną) oraz powstaną trzy 25 – osobowe oddziały przedszkolne wraz z osobnymi węzłami sanitarnymi dla każdego oddziału osobno oraz szatniami. We wrześniu 2020 roku planuje się uruchomienie pięciooddziałowego przedszkola przy ul. Górniczej w Żernicy z samodzielną kuchnią.

Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza

Inwestycja rozłożona na lata 2019 – 2021. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie budynek LKS o nowe szatnie wraz z natryskami i sanitariatami dla zawodników oraz o salę spotkań wraz z aneksem kuchennym na piętrze. Dodatkowo obecna część budynku zostanie termomodernizowana (budynek będzie ogrzewany ekogroszkiem) i wyremontowana.

Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice

Inwestycja dofinansowana w 85% z Unii Europejskiej, rozłożona na lata 2019 – 2020. W ramach inwestycji powstanie w Stanicy w sąsiedztwie parkingu przy cmentarzu, zatoka autobusowa z wiatą dla osób oczekujących wraz z wiatami na rowery, oświetleniem i monitoringiem. W ramach inwestycji w Żernicy w miejscu tzw. "pętli" powstanie zatoka autobusowa wraz z wiatą dla osób oczekujących, wiaty na rowery, jezdnia manewrowa dla autobusów, parking dla kilku samochodów osobowych, oświetlenie uliczne wraz z monitoringiem. W ramach inwestycji w Wilczy na parkin-gu na „Górce” powstanie: parking dla samochodów osobowych, dwie za-toki autobusowe wraz z wiatami dla osób oczekujących, sanitariat, wiaty dla rowerów, jezdnia manewrowa dla autobusów, oświetlenie uliczne wraz z monitoringiem. W ramach wszystkich trzech zadań miejsca postojowe zostaną upiększone małą architekturą (ławkami i koszami na śmieci) oraz ozdobnymi nasadzeniami.

Przebudowa boiska sportowego w Stanicy – etap I

W ramach inwestycji zostanie prze-budowana płyta boiska, wraz z jej nawodnieniem i odwodnieniem, wykonane zostanie ogrodzenie terenu oraz chodniki i wjazdy z kostki beto-nowej, zamontowane zostaną również trybuny dla widzów.

Drogi gminne

W ramach inwestycji drogowych zostanie przebudowana m.in.: ul. Cicha – Zalesie (etap IV) w Nieborowicach, ul. Brzozowa w Żernicy, ul. Sportowa i ul. Bażantów (etap II) w Stanicy. W ramach remontów dróg, zostanie wykonana nakładka na m.in.: ul. Sosnowej i Wierzbowej w Nieborowicach, ul. Powstańców Śl. i Ogrodowej w Żernicy.
Oraz wiele mniejszych ale jakże ważnych inwestycji, które poprawią ja-kość życia naszych mieszkańców.


Kilka dużych inwestycji zostało zaplanowanych i przygotowanych do realizacji w 2019 roku. Są to miedzy innymi: budowa ośrodka zdrowia w Pilchowicach, rozbudowa przedszkola w Żernicy, rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS „Wilki” Wilcza i przebudowa boiska sportowego w Stanicy, drogowe inwestycje w Żernicy, Nieborowicach, czy Stanicy. Poprawie jakości życia mieszkańców służyć będą również centra przesiadkowe w Stanicy, Żernicy i Wilczy, których realizacja została zaplanowana na lata 2019-2020 z 85 % dofinansowaniem z Unii Europejskiej.


W znaczący sposób będziemy nadal wspierać różnego rodzaju organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Pilchowice. Budżet na 2019 rok przewiduje na ten cel łącznie 315.000 zł, z czego 235.000 zł to środki dedykowane klubom sportowym, a 80.000 zł powędruje na przedsięwzięcia z zakresu: pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, kultury, sztuki, promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki, czy ekologii. 


Dużym wyzwaniem stojącym przed nami wszystkimi jest walka ze smogiem. Codziennie, zwłaszcza w okresie zimowym odczuwamy fatalną jakość powietrza. Rok 2019 
- w naszym założeniu - będzie obfitował w konkretne działania. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na wymianę „kopciuchów” będą mogli otrzymać dofinansowanie do wysokości 50 % inwestycji - maksymalnie 6.000 zł. Założyliśmy, że od lipca 2018 r. do końca czerwca 2019 r. wymienionych zostanie 155 pieców, które nie spełniają norm. Ważnym elementem działań antysmogowych będzie szeroko zakrojona kampania edukacyjno - informacyjna, która zakłada poszerzenie wiedzy wśród najmłodszych i najstarszych mieszkańców. Tam gdzie nasze działania wspomagające finansowo, czy edukacyjne nie będą przynosić spodziewanych efektów, będziemy sięgać po działania kontrolne.  Dostrzegając wagę tego problemu powołałem specjalnego pełnomocnika, który w ramach swoich dotychczasowych obowiązków będzie zajmował się rozwiązywaniem problemu smogu. 


W 2019 roku nie zabraknie również ciekawych i sprawdzonych imprez kulturalnych i sportowych. Już dzisiaj zapraszamy na: tradycyjny bieg uliczny im. księdza Konstantego Damrota, Dzień Dziecka, Festiwal Żuru w Stanicy, Wilczański Piknik Ogórkowy oraz barwne festyny dożynkowe.

                                                                                                                                                             Maciej Gogulla
                                                                                                                                                    wójt gminy Pilchowice


Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj