Gliwicki Etisoft współdziała z naukowcami w celu efektywnego zagospodarowania odpadów popandemicznych.
Jeszcze w minionym roku gorącym i nośnym tematem był recykling oraz możliwość ponownego użycia odpadów polimerowych, m.in. foliowych toreb, tzw. reklamówek. Pandemia koronawirusa i konieczność noszenia środków ochrony indywidualnej postawiła przed naukowcami i branżą recyklingu palące wyzwanie: jak bezpiecznie i z dalszym pożytkiem utylizować zużyte maseczki, rękawiczki oraz przyłbice ochronne. 

Gliwicka firma Etisoft poszerzyła swoją ofertę handlową o produkcję jednorazowych maseczek i przyłbic. Jako odpowiedzialna społecznie i dbająca o środowisko, podpisała właśnie list intencyjny dotyczący udziału w projekcie badawczym UPS-Plus, finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Dotyczy on zagospodarowania odpadów powstałych po eksploatacji m.in. masek oraz przyłbic ochronnych.

Jak zużyte maseczki wpływają na stan środowiska?

– Projekt UPS-Plus realizowany jest przez interdyscyplinarny zespół naukowców Politechniki Śląskiej, głównie z wydziału inżynierii środowiska i energetyki, ale także chemicznego oraz mechanicznego technologicznego. Projekt dotyczy optymalizacji procesu spalania i waloryzacji ubocznych produktów spalania dla wypełnienia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Badamy różne paliwa, w tym odpadowe, pod kątem optymalizacji ich recyklingu energetycznego i materiałowego – mówi dr hab. inż. Sylwester Kalisz z katedry maszyn i urządzeń energetycznych, kierownik projektu.

Gliwicka uczelnia ubiega się o zwiększenie dofinansowania aktualnie realizowanego projektu z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Rozszerzenie jego zakresu merytorycznego będzie polegało na przeprowadzeniu badań wpływu obecnych restrykcji (chodzi o noszenie rękawiczek, maseczek i przyłbic ochronnych) na stan środowiska naturalnego, jak i efektywnego zagospodarowania powstających w szybkim tempie odpadów popandemicznych. Więcej informacji na temat projektu UPS-Plus można znaleźć na www.ccf.polsl.pl

Samoprzylepne maseczki – recykling i ich ponowne wykorzystanie

– Jako firma, która bardzo szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości, świadomie i z pełną odpowiedzialnością jesteśmy gotowi wspierać ekologiczne działania służące recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu maseczek i przyłbic – dodaje Michał Majnusz, prezes spółki Etisoft. – Nasza rola w rozszerzeniu projektu polega na dostarczaniu materiału z masek oraz dostępnych danych materiałowych i technologicznych do dalszych badań. Mam nadzieję, że przyłożymy w ten sposób swoją cegiełkę do rozwiązania problemu, z którym niewątpliwie wkrótce będzie się borykać cała planeta. 

Tymczasem wyrzucane gdzie popadnie i nieutylizowane zużyte maseczki już stają się tykającą bombą ekologiczną. Dwa miesiące po tym, jak zaczęto używać ich w związku z koronawirusem w Chinach, okazało się, jak bardzo zanieczyściły środowisko naturalne. W potężnych ilościach zalegały np. na brzegach plaż. Odpady stały się więc zagrożeniem dla morskiego ekosystemu, siedlisk dzikiej przyrody i zdrowia publicznego. 

Rozwiązanie, w które angażują się Etisoft oraz Politechnika Śląska, jest olbrzymią szansą i wyzwaniem, aby w jak największym stopniu zminimalizować wpływ używanych środków ochrony osobistej na środowisko – tak obecnie, jak i z myślą o przyszłych pokoleniach. Oddanie kwestii profesjonalnej, bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska utylizacji w ręce naukowców jest najlepszą długofalową inwestycją.

(ts)

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj