Kiedy jeden realizuje powierzone zadanie i spisuje się ze swoich obowiązków, drugi w dalszym ciągu pozostaje w strefie marzeń.

Mowa o urządzeniach do pomiaru prędkości, które mobilizują kierowców, by zdjąć nogę z gazu, a przede wszystkim przypominają, że w terenie zabudowanym należy poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. W gminie Sośnicowice nieraz pisaliśmy o fotoradarach, jeden z nich został zainstalowany blisko dwa lata temu w Łanach Wielkich. Postanowiliśmy sprawdzić w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, jak spisuje się żółta skrzynka, a dane przedstawiają się następująco: w 2021 roku fotoradar zarejestrował 968 naruszeń przekroczenia dozwolonej prędkości, natomiast w 2022 roku było ich 511.

Podsumowując miniony rok, nie sposób nie zapytać o drugie urządzenie, które dopiero miałoby się pojawić przy ulicy Raciborskiej w Sośnicowicach. Sprawa ciągnie się już od kilku dobrych lat, a sami mieszkańcy walczą o to, by było bezpieczniej, jednak bez większych rezultatów. Przypomnijmy, że na przełomie ostatnich paru lat doszło do kilkunastu wypadków w jednej z posesji, a także pojawiły się przy drodze dwa krzyże, gdzie zginęły dwie osoby, a które na obecną chwilę nie są wyznacznikiem. W przesłanym komunikacie GITD można przeczytać: Do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wpłynął wniosek Starosty Gliwickiego, dotyczący montażu fotoradaru w Sośnicowicach przy ul. Raciborskiej. Ostateczne decyzje w sprawie instalacji urządzenia jeszcze nie zapadły - czytamy. Komunikat nie był na tyle jasny, że dopytaliśmy o szczegóły, z których dowiedzieliśmy się, że GITD dał zielone światło, by fotoradar zainstalować przy ulicy Raciborskiej, a więc obecnie decyzja jest po stronie starosty gliwickiego, który zadeklarował się sfinansować ową inwestycję. Zapytaliśmy zatem Starostwo Powiatowe w Gliwicach, co dalej w tej sprawie - Ulica Raciborska, na której ma powstać fotoradar w Sośnicowicach, to droga wojewódzka o nr DW 919. Jej utrzymanie nie jest zadaniem Powiatu Gliwickiego. Zarząd Powiatu Gliwickiego od ubiegłego roku prowadzi korespondencję z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w celu uzyskania jednoznacznej zgody na posadowienie omawianego urządzenia przy w/w drodze  oraz zgody na samą realizację i sfinansowanie zadania. Dopiero po uzyskaniu takiej zgody i podpisaniu ewentualnego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Powiat będzie się starał pozyskać środki na zakup fotoradaru. Szacunkowy koszt fotoradaru to ok. 300 000,00 zł, jednakże  w chwili obecnej w budżecie Powiatu Gliwickiego na ten cel środków nie zabezpieczono – czytamy.

Zatem pozostaje czekać na dalszy rozwój sprawy, którą będziemy monitorować.

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj