Kościół pw. św. Jerzego był bohaterem i jednocześnie świadkiem wydarzeń przygotowanych przez Muzeum w Gliwicach i parafię Ducha Świętego.  
Jubileusz 350-lecia kościoła stał się okazją do zaprezentowania  jego malowniczych wnętrz, przywróconych do świetności po wielu latach remontów i działań konserwatorskich oraz przedstawienia historii i najnowszych wyników badań nad tym obiektem.

23 września odbyła się konferencja naukowa, w której  uczestniczyli badacze ze Śląska, Warszawy i Torunia. Na wstępie zaprezentowano dzieje wsi Ostropa, przez wieki silnie powiązanej z Gliwicami oraz  historię kościoła. Zaprezentowano także sylwetki i historie obu patronów: św. Jerzego i św. Karola Boromeusza.

Dzieje świątyni nadal kryją wiele zagadek. W kolejnych referatach prezentowano wyniki badań dendrochronologicznych i badań malowideł kościoła, przybliżających wiedzę na ten temat, ale nie w pełni rozstrzygających pewne kwestie historyczne.
Bardzo ciekawa była prezentacja kościoła w Ostropie w porównaniu z innymi drewnianymi świątyniami w Polsce i Europie. Górny Śląsk, włączając w to Opolszczyznę, jest niezwykłym regionem z dużą liczbą zachowanych kościołów drewnianych. Ciekawostka to występowanie na Górnym Śląsku grupy budowli drewniano-murowanych, do których zalicza się także  ostropski kościół,  mogących tworzyć osobny szlak turystyczny.

Odrębną, niezwykle interesującą część konferencji stanowiły wystąpienia poświęcone ikonograficznemu wystrojowi świątyni, w tym w szczególności malowidłom nawy i prezbiterium oraz ołtarza głównego. Prelegenci przedstawili wzorce ikonograficzne i nowatorskie interpretacje poszczególnych malowideł, ujawniając ich głębokie odniesienia mieszczące się w nurcie XVII - wiecznej kontrreformacji. Wiele z elementów wystroju, w tym m.in. drzewo dobrego i złego, występujące na łuku tęczowym czy obraz w ołtarzu głównym, było bezpośrednią odpowiedzią na rozwijającą się w tamtym czasie reformację i kontrreformację. Rozważania te pozwoliły odkryć pierwotne znaczenia poszczególnych wyobrażeń niezwykłych malowideł.
Ogromnym walorem konferencji był fakt, że odbywała się ona we wnętrzu kościoła. Można więc było na żywo zobaczyć elementy konstrukcyjne budowli, omawiane malowidła i różne detale.

Konferencji towarzyszyła wystawa, na której zaprezentowano zarówno archiwalne fotografie świątyni i jego wnętrza, począwszy od lat 30. XX w., jak i elementy wyposażenia kościoła, które aktualnie nie są prezentowane w jego wnętrzu, a także dokumenty związane z parafią. Znalazły się na niej m.in. rzeźby z belki tęczowej, srebrne paramenty liturgiczne oraz kronika parafii w Ostropie z lat 1807–1958.  Na obchody jubileuszowe złożyły się także inne wydarzenia, skierowane do różnych grup zainteresowań:  w sobotę zorganizowano zajęcia dla dzieci, poświęcone św. Jerzemu, patronowi kościoła. 

Ważną częścią  była uroczysta msza połączona z procesją z nowego kościoła parafialnego do starego kościółka drewnianego oraz nieszpory kiermaszowe. Wszystkie wydarzenia, gromadzące licznie przybyłych mieszkańców Ostropy i gości,  pokazały, że odnowiony kościół pw. św. Jerzego został w pełni „przywrócony do życia” i – jak podkreślił na zakończenie obchodów ks. Michał Wilner, proboszcz parafii w Ostropie – będzie pełnił w przyszłości funkcje zarówno religijne, jak i kulturalne.

Przez dwa dni wystawę odwiedziło 647 osób, w konferencji uczestniczyło ok. 150, w warsztatach dla dzieci 45, w koncercie 70 osób,  zaś w  niedzielnym  spektaklu ok. 120. Wydarzeniom towarzyszył folder poświęcony historii kościoła. Z okazji jubileuszu przygotowano wiele pamiątkowych materiałów: pocztówki, czekoladowe podkowy (może od tej pory  będą symbolem Ostropy), kubki – szolki z napisem jubileuszowym i świece z wizerunkami kościoła, kolorowankę dla dzieci o św. Jerzym. Przed zabytkiem ustawiono nową tablicę informacyjna dla turystów z krótką historią świątyni i zdjęciami z wnętrza.

Bożena Kubit, starszy kustosz Muzeum w Gliwicach  

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj