Budynek przy Dolnych Wałów, czyli dzisiejsza Scena Bajka – Kino Amok, był przedmiotem obrad radnych na styczniowej sesji. Uściślimy: budynek i instytucja w nim się znajdująca, czyli kino studyjne Amok. Dla przeciętnego mieszkańca zależności między miejskimi instytucjami kultury mogą wydawać się zawiłe, bo przecież oczekuje on kultury na dobrym poziomie, ale właśnie te zawiłości są tutaj kluczowe.

Otóż Scena Bajka od momentu kiedy miasto w latach 2007 – 2009 kupiło od Silesia Film budynek, a potem go gruntownie zmodernizowało i wyposażyło, była w gestii najpierw Teatru Muzycznego w Gliwicach, a potem, po przekształceniu, już Teatru Miejskiego w Gliwicach. Zakres działania teatru, poza realizowaniem i upowszechnianiem spektakli teatralnych obejmuje też prowadzenie działalności kinowej, edukacyjnej oraz impresaryjnej w zakresie kultury. Stąd kino Amok znalazło się w strukturach teatru właśnie. Od momentu przekształcenia, czyli od października 2016 roku, teatr nie wykorzystuje obiektu przy Dolnych Wałów do realizacji spektakli teatralnych. Te dzieją się w siedzibie głównej przy Nowym Świecie – na Dużej i Kameralnej Scenie. W dawnej Bajce działa praktycznie tylko kino Amok, a scenę wykorzystuje się, w niewielkim stopniu, na różnego rodzaju imprezy, także komercyjne (wynajęcia sali).

Wydzielenie sceny

Urzędnicy postanowili więc wydzielić Scenę Bajka, bo potencjał miejsca, czyli budynku, ich zdaniem, się marnuje, i przydzielić ją nowej instytucji kultury , czyli Victorii, której jednym z ważniejszych zadań jest prowadzenie działalności impresaryjnej.
O tych przenosinach i wydzieleniu dyskutowano podczas styczniowej sesji , finalnie podejmując uchwałę intencyjną, która oznacza uruchomienie procedury. Bo do jej ukonstytuowania potrzeba jeszcze właściwej uchwały. Jak czytamy w uzasadnieniu, zamiar podziału samorządowej instytucji kultury związany jest z racjonalnym wykorzystaniem i dostosowaniem obiektu użyteczności publicznej do działalności kulturalnej. Oczekiwanym skutkiem podziału jest pełniejsze wykorzystanie potencjału obiektu, który oprócz zachowania charakteru kina studyjnego będzie miejscem organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym.

Dwie instytucje

Tak więc Victoria ma już pod swoimi skrzydłami dwie nieruchomości (i instytucje) wcześniej należące do teatru: Ruiny i Bajkę. A co z dotacjami, bo przecież jednej obiektów ubywa, a drugiej przybywa? - Zamiana ta spowoduje oczywiście konieczność korekt w planach finansowych obydwu instytucji. Obywa podmioty otrzymują dotacje z miasta i zmiana nie wpływa na sumę tych dotacji. Roczny koszt utrzymania obiektu przy ul. Dolnych Wałów w 2022 r. wyniósł ok. 215 tys. zł. (bez wynagrodzeń i działalności programowej) – wyjaśnia Łukasz Oryszczak, rzecznik prezydenta Gliwic.

Małgorzata Lichecka