Profesor otrzymał nagrodę ministra infrastruktury i budownictwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego w Tczewie wraz z koncepcją zagospodarowania.  A wręczono ją podczas tegorocznych  Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA  w Poznaniu.


Projekt przygotowało Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA, a w  uzasadnieniu wskazano, że w planowaniu obszaru objętego opracowaniem we wzorcowy sposób ujęto wszystkie elementy nowocześnie rozumianego warsztatu projektowego, uwzględniając zarówno koncepcję urbanistyczną, propozycję zapisów samego dokumentu planu, jak i opracowane na ich bazie wytyczne dotyczące wariantowania i etapowania realizacji przyszłego zagospodarowania obszaru.    

Prof. Stangel  jest architektem, urbanistą, adiunktem w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Zajmuje się problematyką rewitalizacji miast, zagospodarowania przestrzeni publicznych i rozwoju dzielnic mieszkaniowych. Stypendysta Fundacji Bauhaus-Dessau oraz Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology, gdzie współtworzył projekt Zaragoza Digital Mile.


W latach 2004-2005 pracował w firmie EDAW w Londynie przy projektach rewitalizacji Nassau i terenów olimpijskich w Londynie. Autor ok. 40 opracowań urbanistycznych (m.in. zagospodarowanie byłych terenów kopalni Michał w Siemianowicach Śl.; „Serce Miasta” w Goleniowie; Nowe Polkowice; koncepcja zagospodarowania terenów lotniska Katowice). Laureat kilkunastu konkursów urbanistyczno-architektonicznych (ostatnio I miejsce w międzynarodowym konkursie Nowa Huta Przyszłości). Członek Izby Urbanistów, TUP i Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC).
wstecz

Komentarze (0) Skomentuj