Na początku września Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg na budowę i modernizację tras pieszo-rowerowych w kilku punktach w mieście. Wykonawcą będzie konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów oraz Eurovia. Łącznie w perspektywie dwóch lat oddanych do użytku ma zostać 8,5 km dróg dla rowerów i pieszych.

We wtorek w Ratuszu podpisana została umowa na realizację inwestycji.

- Dążymy do tego, aby Gliwice były gęsto pokryte drogami rowerowymi. Żeby te drogi rowerowe stanowiły docelowo jeden spójny system, przyjazny i bezkolizyjny dla użytkowników. Żeby dać gliwiczanom możliwość dojazdu do pracy, szkoły, na uczelnię, a także możliwość korzystania rekreacyjnego z tych dróg rowerowych – wyjaśniał prezydent Adam Neumann.

Koszt budowy nowych i modernizacji istniejących dróg rowerowych to 61 mln zł.

- Zadanie jest skomplikowane, bo przebiega w sześciu różnych miejscach miasta Gliwice. To jest nie tylko budowa dróg rowerowych, ale także przebudowa ciągów ulic, infrastruktury ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia, a także modernizacja dwóch kładek – wyliczał Waldemar Macyszyn, Prezes Zarządu PRUiM S.A.

Inwestycja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 26 miesięcy. Zadanie obejmuje budowę:

-      drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Toszeckiej (ok. 5 km),

-      drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich (ok. 2 km),

-      trasy rowerowej Centrum – Sośnica na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Wschodniej. – ok. 530 m,

a także:

-      przebudowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż al. Mickiewicza (ok. 720 m),

-      przebudowę kładki nad Kłodnicą, w rejonie ogródków działkowych i ul. Jesiennej,

-      remont kładki w parku Chrobrego, w rejonie ul. Kaszubskiej.

aku

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj