Środki mogą być przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa śląskiego. Pula środków jest znaczna - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach razem z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczyli na ten cel około 3 mln złotych.

- Jeśli okaże się, że zapotrzebowanie ze strony OSP na zakup sprzętu jest znacznie wyższe niż zakładamy, to będziemy się starali budżet programu powiększyć - zapewniał podczas konferencji inaugurującej start programu - Tomasz Bednarek, prezes katowickiego Funduszu.

O środki w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, zwanego „Małym Strażakiem” mogą się ubiegać Ochotnicze Straże Pożarne z terenu województwa śląskiego. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie mniej niż 5 tys. zł i nie więcej niż 25 tys. zł dla jednej jednostki OSP. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach do 14 kwietnia 2023 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

- To środki na bezpieczeństwo w nas wszystkich. Staramy się, aby jednostki OSP, a jest ich w regionie 940, miały to co jest im potrzebne - dodał nadbryg. Jacek Kleszczewski, Śląski Komendant Wojewódzki PSP.

To nie jedyne środki przeznaczone na zakup samochodów, sprzętu i wyposażenia. Tylko w tym roku na wsparcie straży pożarnych zarówno ochotniczych jak i państwowej WFOŚiGW w Katowicach razem z NFOŚiGW przeznaczą około 30 mln zł na terenie województwa śląskiego. Pieniądze zostaną rozdysponowane w ramach pięciu Programów. Poza „Małym Strażakiem” są to dotacje na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 1), dofinansowanie do kompleksowej termomodernizacji strażackich remiz dla OSP – Program „Ekoremiza”, „Bezpieczny strażak”, „Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze”.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Galeria

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj