Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zachęca do zgłaszania kandydatów do nagrody „Marka - Śląskie”.

Konkurs ma na celu promocję województwa śląskiego, przedsiębiorców oraz osób z województwa śląskiego. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która swoją działalnością i postępowaniem kreuje dobry wizerunek województwa śląskiego, cieszy się uznaniem i szczególną opinią oraz jest ambasadorem województwa w Polsce i na świecie.
Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej marki. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju naszego regionu.

Tytułem nagrody „Marka - Śląskie” można być uhonorowanym co roku w 12 kategoriach: Gospodarka, Nauka, Kultura, Dziedzictwo kulturowe regionu, Sport, Turystyka i rekreacja, Produkt, Usługa, Zdrowie, Organizacje pozarządowe, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Media. Każdego roku Kapituła konkursu przyznaje dodatkowo nagrodę honorową „Osobowość Roku”.
Kandydatów do nagrody „Marka - Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Wnioski składać można do 30 czerwca każdego roku.

Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Marszałka Województwa Śląskiego. Na podstawie oceny punktowej kapituła ustala listę nominowanych do nagrody. Spośród nominowanych wybiera się zwycięzcę oraz wyróżnionych w każdej kategorii. Szczegóły na stronie internetowej: www.riph.com.pl.

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj