Od kilku dni trwa odłów śniętych ryb w Kanale Gliwickim. Pracownicy PGW WP RZGW w Gliwicach prowadzą stały monitoring. Tylko w ten weekend wyłowionych zostało ponad 135 kg martwych ryb.

Jak informuje RZGW, pracownicy Wód Polskich w Gliwicach prowadzą wzmożone działania obserwacyjne, zarówno od strony wody w czasie rejsów kontrolnych, jak i od strony lądu.

Działania podjął także wojewoda opolski, który zwołał kolejne posiedzenie WZZK z udziałem służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz RZGW Gliwice. O zaistniałej sytuacji w ramach wzajemnego ostrzegania i współpracy poinformowano wojewodów Śląskiego i Dolnośląskiego oraz WCZK i WIOŚ w sąsiednich województwach. Wojewoda opolski zalecił prowadzenie stałych, codziennych i rozszerzonych o występowanie ichtiotoksyn badań próbek wody na II sekcji Kanału Gliwickiego. W celu przeciwdziałania potencjalnemu rozprzestrzenianiu się złotej algi ujście Kanału Kędzierzyńskiego do Kanału Gliwickiego zostanie przegrodzone zaporą z biostabilizatorem. RZGW Gliwice, PSR, PSP i OSP oraz PZW będą kontynuować stały i szczegółowy monitoring wód całego opolskiego odcinka Kanału Gliwickiego.

Pierwsze martwe ryby znalezione zostały przez pracowników Wód Polskich 7 września, w czasie rejsu kontrolnego w II i IV sekcji Kanału Gliwickiego (śluzy Nowa Wieś i Rudziniec). Tam spostrzegli pojedyncze śnięte ryby w łącznej ilości ok. 6 kg (po 3 kg w każdej z wymienionych sekcji). Bezzwłocznie podjęto działania polegające na powiadomieniu RZGW w Gliwicach i zawiadomiono właściwe służby i instytucje, m.in.: Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu i w Katowicach, Polski Związek Wędkarski w Opolu i Katowicach, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Opolu i Katowicach, oraz Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu i Gliwicach. Służby terenowe Wód Polskich w Gliwicach przystąpiły do natychmiastowej zbiórki śniętych ryb. Kontynuują również rejsy inspekcyjne na całym Kanale Gliwickim oraz Kanale Kędzierzyńskim, w czasie których wnikliwie obserwują sytuację i pozostają w gotowości do dalszych działań.

Źródło: Wody Polskie

 

wstecz

Komentarze (0) Skomentuj